Leasing na auto z ubezpieczeniem LIFE

Leasing z Ubezpieczeniem Life – gwarantuje spłatę rat leasingowych za Leasingobiorcę na wypadek zdarzenia losowego uniemożliwiającego mu regulowanie należności wynikających z umowy leasingu samochodowego. Obejmuje cały okres leasingu. Składka 0,04% wartości umowy płatna w ratach leasingowych.