Leasing samochodu z ubezpieczeniem GAP

Leasing z Ubezpieczeniem GAP

– w ramach leasingu z ubezpieczeniem GAP zapewniamy Klientom bezpieczeństwo rozliczeń finansowych w przypadku szkody całkowitej lub utraty pojazdu przez okres nawet 7 lat.

Ubezpieczenie GAP spłaty leasingu

Ubezpieczenie GAP chroni rozliczenie finansowe Twojego samochodu w razie niespodziewanego rozliczenia leasingu nawet przez 7 lat.

W trosce o Swoje bezpieczeństwo pamiętaj o ubezpieczeniu GAP

Według badań rynkowych nowy samochód w pierwszych trzech latach eksploatacji traci nawet 60% wartości.  Ile możesz stracić gdy Twoje auto zostanie skradzione lub rozbite, nawet nie z Twojej winy?

Zawierasz leasing  na okres do 5 lat?  Wybierz GAP w wariancie Fakturowym, Finansowym lub Indeksowym. Przy umowie na 6 i 7 lat wybierz GAP Finansowy lub Indeksowy.

Ubezpieczenie od straty finansowej GAP dodasz do umowy leasingu samochodów nowych i używanych. Maksymalna kwota odszkodowania z tytułu GAP wynosi 90.000 PLN. Maksymalny okres leasingu to 7 lat.

Jak temu zaradzić ?

Możesz całkowicie zabezpieczyć się przed ewentualną stratą finansową w takim przypadku wykupując do umowy leasingu ubezpieczenie GAP od straty finansowej. GAP (Guaranteed Asset Protection) jest ubezpieczeniem wliczonym w ratę, obowiązującym przez cały okres trwania umowy leasingu.  Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia w jednym z trzech wariantów – Fakturowy, Finansowy, Indeksowy.

Ubezpieczenie od straty finansowej GAP pokrywa w przypadku szkody całkowitej lub utraty pojazdu:

GAP Fakturowy – różnicę pomiędzy Wartością Fakturową Pojazdu a większą z dwóch kwot: Odszkodowaniem z Umowy AC lub Wartością Pojazdu

GAP Finansowy – różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania leasingowego pozostającego do spłaty zgodnie z Harmonogramem na dzień wypłaty Odszkodowania z Umowy AC a kwotą wypłaconego Odszkodowania z Umowy AC

GAP Indeksowy – 30% Wartości Pojazdu w przypadku pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 3,5 t 20% Wartości Pojazdu w przypadku pojazdów ciężarowych o ładowności pow. 3,5 t

Przykłady:

Ubezpieczenie GAP Fakturowy – Auto kosztowało 50.000 zł. Po 2 latach jego wartość spadła do 35.000 zł i zostało skradzione. GAP fakturowy zapewnia zwrot pozostałych 15.000 zł. Łącznie z tytułu polisy AC oraz z ubezpieczenia GAP otrzymasz 50.000 zł.

Ubezpieczenie GAP Finansowy – Wartość zobowiązania pozostałego do spłaty np. z tytułu umowy leasingu skradzionego czy zniszczonego pojazdu wynosi 50.000 zł. Wypłacone odszkodowanie z polisy AC to 40.000 zł. GAP Finansowy pokrywa różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania a kwotą wypłaconego odszkodowania czyli 10.000 zł.

Ubezpieczenie GAP Indeksowy – GAP Indeksowy zapewnia procentowo określoną dopłatę liczoną od wypłaconej sumy odszkodowania z tytułu AC. Dla samochodów osobowych i dostawczych do 3.5 t dodatkowe odszkodowanie z tytułu GAP wynosi 30% wartości odszkodowania AC, dla samochodów ciężarowych powyżej 3.5 t dodatkowe odszkodowanie to 20% wartości odszkodowania z dnia szkody.

Zapytaj o ofertę leasingu z GAP – Śpij Spokojnie przez cały okres finansowania.