leasing na samochód, leasing samochodowy, leasing samochodu

Odliczenie VAT w leasingu

Klienci korzystający z leasingu samochodów często uzależniają swoją decyzję wyboru rodzaju leasingu (operacyjny lub finansowy) od rodzaju rozliczenia podatkowego swojej firmy a także od sprzedawcy, od którego pojazd byłby zakupiony. W najczęściej stosowanym w leasingu operacyjnym, który jest z definicji odpłatnym świadczeniem usługi przez firmę leasingową na rzecz leasingobiorcy, przysługuje odliczenie podatku VAT pod kilkoma istotnymi warunkami. Upraszczając, jeśli jest to samochód z homologacją ciężarową – VAT odlicza się w całości, jeśli natomiast z homologacją osobową – w części. Leasingodawca jest przez cały czas trwania umowy leasingowej właścicielem pojazdu i to on ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych samochodu. Korzystający ponosi z kolei wszystkie koszty związane ze skorzystaniem z leasingu samochodowego i użytkowaniem auta. Odliczeniom podatku VAT podlegają płatności takie jak: wkład własny opłacany tuż po podpisaniu umowy leasingowej, każdorazowa rata leasingu oraz inne opłaty, towarzyszące zawarciu umowy leasingowej, które opłacane są przez klienta na podstawie wystawionej faktury VAT. Do nich zaliczają się: prowizje, koszty manipulacyjne, opłata wstępna jednak tylko w przypadku, gdy o płatnościach tych mowa jest w umowie leasingowej (leasingobiorca jest nimi obciążony), a więc są częściami składowymi ogólnej ceny leasingu samochodowego.  Podatek VAT w leasingu operacyjnym podlega odliczeniu sukcesywnemu, tzn. gdy klient otrzyma fakturę VAT do zapłaty i uiści tę opłatę, może dokonać odliczenia podatku w miesiącu otrzymania faktury lub w następnym. Bardzo ważny jest limit odliczenia podatku VAT, jakiemu podlegają wymienione opłaty. W leasingu samochodów osobowych limit ten wynosi 60% podatku, jednak kwota ta nie może przekraczać 6 tys. zł. Z kolei koszty związane z zakupem np. wyposażenia dodatkowego do leasingowanego auta, części zamiennych, usług i napraw serwisowych a także przeglądów nie podlegają ograniczeniom w odliczeniu podatku VAT i w przypadku takich kosztów należy przyjmować zasady ogólne odliczeń podatkowych. Klienci powinni również pamiętać, że odliczany VAT podlega kosztom związanym z użytkowaniem samochodu do celów firmowych i zalicza je do kosztów uzyskania przychodu. Każdy zainteresowany ofertą leasingu otrzyma niezbędne informacje na temat warunków leasingu samochodu i odliczeń podatku VAT  a najłatwiej skontaktować się z doradcą dzięki kalkulatorowi leasingowemu i wysłaniu formularza kontaktowego.