leasing na samochód

Zapisy umowy leasingowej

Potrzeba pozyskania samochodu lub sprzętu koniecznego do prowadzenia i rozwoju firmy lub na własny użytek sprzyja podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z oferty kredytu lub w leasingu na samochód. Należy jednak pamiętać o kilku niezwykle istotnych kwestiach dotyczących wyboru firmy leasingowej i zapoznać się z jej warunkami, gdyż istnieje kilka powodów o których klienci często mówią jako pułapkach, a na które firmy leasingowe nie koniecznie zwracają klientom uwagę podczas podpisywania umowy.

Najważniejszą kwestią przy wyborze oferty i formalizowaniu zaciągnięcia zobowiązania jest dokładne i ze zrozumieniem przeczytanie ogólnych warunków leasingu. W nich zawarte są wszystkie kwestie dotyczące samego użytkowania jak i konsekwencji nie wywiązywania się przez klienta z zawartego porozumienia. C

zytajmy warunki nie po to by się nie zgadzać z zapisami ale po to by je zrozumieć. Same warunki są standardowe, podobne w wielu firmach leasingowych, i jako takie nie podlegają indywidualnym negocjacjom. Kwestiami, którymi szczególnie interesują się klienci są cena leasingu, którą bardzo często przyrównują do wysokości rat i ich sumy.

Należy zwrócić uwagę, że pierwsza kwestia czyli cena leasingu nie jest tylko sumą rat. Na ogólną kwotę usługi składa się również szereg innych opłat tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, różnice opłat wynikające ze zmieniających się warunków ogólnogospodarczych i inne, np. znacząca zmiana stóp procentowych. Leasing samochodu czy maszyny, jego rata miesięczna w takim przypadku może zmieniać się pod wpływem zmiany kursu waluty, jeśli weźmiemy leasing walutowy.

Wymienione powyżej zależne są od firmy leasingowej, która ma prawo zmieniać pod tymi warunkami wysokość raty. Niemniej Ogólne Warunki Umowy Leasingowej uprzedzają o tym a klient świadomie podejmuje tę decyzję. Inną „pułapką” w leasingu bankowym może być prowizja, która jest wynagrodzeniem za pośrednictwo w zawarciu umowy leasingu. Szukajmy oferty leasingu bez prowizji. W kredycie jest nieco inaczej – tam praktycznie zawsze bank pobiera prowizje od każdego przyznanego kredytu, czy to gospodarczego czy samochodowego lub gotówkowego. Trzeba również dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia przedmiotu leasingu – czy istnieje możliwość samodzielnego wyboru ubezpieczyciela czy konieczne jest ubezpieczenie auta poprzez firmę leasingową.

Innymi „pułapkami”, które mogą spotkać klienta w przypadku leasingu maszyn mogą być problemy wynikające z niewywiązywania się przez niego z warunków zawartego leasingu. Często zdarza się, że leasingobiorcy nie wiedzą, że w przypadku nie regularnego opłacania przez nich rat, firma leasingowa może wypowiedzieć umowę i zażądać wpłacenia pozostałych rat w stosunkowo krótkim terminie, a wznowienie wypowiedzianej umowy kosztuje często kilkaset złotych. Wszystkie wymienione i inne kwestie, których dotyczy oferta leasingu i umowa, można skonsultować i wyjaśnić kontaktując się z doradcą, który z pewnością odpowie na wszystkie pytania i pomoże w wyborze najbardziej korzystnej propozycji. Najważniejsze, aby dostosować swoje potrzeby do możliwości, porównać oferty i wybrać którąś dla siebie pamiętając, że nie zawsze najtańsza jest najlepsza.

Okazuje się często, że pierwsza propozycja cen i opłat leasingowych jest atrakcyjna, a w chwili podpisywania umowy klient dowiaduje się o szeregu kosztów które będzie musiał ponieść. Warto zaufać doświadczonym partnerom oferującym leasing samochodowy, z których ofertami można zapoznać się korzystając z dostępnych kalkulatorów leasingowych.