leasing na samochód, leasing samochodowy, leasing samochodu

Zmiana Leasingobiorcy w umowie leasingu

Zarówno kredyt, jak i leasing musi być w odpowiedni sposób zabezpieczony. Firmy leasingowe, podobnie jak banki, muszą ocenić kondycję finansową każdego klienta, aby sprawdzić, czy będzie on w stanie w przyszłości spłacać raty leasingowe. Wszystko zależy jednak od indywidualnej, całościowej oceny każdego klienta. Od stycznia tego roku, dzięki tzw. trzeciej ustawie deregulacyjnej, można „wyswobodzić” się z leasingu w razie np. kłopotów z terminowym opłacaniem rat – przypomina Robert Bieńkowski.
Ustawodawca umożliwił przeniesienie na wniosek korzystającego umowy leasingu samochodu czy maszyny na inny podmiot, który może ją kontynuować na takich samych zasadach jak poprzednik, jeśli z jakiś powodów regularne płacenie rat leasingowych staje się niemożliwe. – Wejście w życie zmian to bardzo dobra wiadomość dla tych firm, które chciałyby skorzystać z leasingu, mają jednak obawy, czy będą w stanie wywiązać się z umowy obowiązującej przez szereg kolejnych lat. Jeden z najlepszych leasingów otrzymacie poprzez stronę kalkulator-leasingowy.pl